Loading

Szlak Sobieskiego

Wnioskodawca, dzięki wsparciu finansowemu zamierza stworzyć warsztat na wzór dawnych cechów rzemieślniczych, w którym będą powstawać niepowtarzalne artystyczne wyroby rękodzielnicze.
Pracownia artystyczna będzie stanowić atrakcję turystyczną dla osób zainteresowanych obserwacją niezmiennego od setek lat procesu wytwarzania witraży. Ma mieć charakter „otwarty” i edukacyjny dla miejscowej ludności i turystów.

„Pracownia szkła i metalu” dzięki wsparciu finansowemu oferować będzie:
1. wyrób witraży tradycyjnymi technikami
2. ozdobne wyroby stołowe wykonane metodą fusingu
3. drobne elementy ozdobne (pamiątki, gadżety) ze szkła
4. elementy szklane o szerokim zastosowaniu we wnętrzach wykonane metodą
fusingu
5. obróbkę metalu i aluminium

6. organizowanie warsztatów rzemieślniczych

W ramach Projektu powstaną m. in. następujące produkty:
1. herb JIIIS wykonany metodą tradycyjnego witrażu
2. ozdobne wyroby stołowe nawiązujące ornamentyką do lokalnych wzorów
ludowych
3. drobne pamiątki, gadżety z logo szlaku JIIIS
4. elementy dawnych zbroi

Cele Projektu:
Celem głównym projektu jest uatrakcyjnienie oferty turystycznej regionu
i działalność edukacyjna.

Zapraszamy do naszej pracowni w malowniczej wsi, na terenie
Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego w Dolinie Giełczwi.

Jesteśmy częścią programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości
na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”
Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami UE. Kwota dofinansowania: 60% całkowitych kosztów
projektu tj. 41.073 zł; wkład własny 40% całkowitych kosztów projektu tj. 27.382 zł.

Szlak Jana III Sobieskiego:
www.melgiew.pl
www.facebook.com/SzlakJanaIIISobieskiego
www.szlaksobieskiego.info

Partnerzy na Szlaku Jana III Sobieskiego:
www.soki.lublin.pl
www.virtus-lubelskie.pl
www.folwarkjanaimarysienki.pl

Szczegółowe informacje o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy:
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swisscontribution.admin.ch/poland

Top